wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności i COOKIE
Producenci
Promocje
Katalog New Holland
 
Katalog New Holland - budowlane

Katalog części zamiennych Case

Katalog części Case

Polityka prywatności i COOKIE

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

 

Spółka "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Klientów i Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Spółka "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. zgodność z prawem
  2. rzetelność i przejrzystość
  3. ograniczenie celu
  4. minimalizacja danych
  5. ograniczenie przechowywania
 
 1. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety, jak i podmioty trzecie, z którymi "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

Zbierane informacje

 1. Dane zbierane podczas rejestracji

Aby Klient lub Użytkownik mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez naszą stronę, będzie musiał się zarejestrować. Podczas procesu rejestracji zostanie zapytany o login i hasło, jakiego będzie używał na naszej witrynie. Zostanie poproszony przez "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i podmioty trzecie, z którymi "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety współpracuje.

 1. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w szczególności zaś: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

Administrator i forma kontaktu

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy.
 2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych winna być kierowana na adres siedziby administratora (59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261), lub też na adres mailowy: handlowy@agrohandel.com.pl, z dopiskiem "DANE OSOBOWE".

 

Cel i podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów należących do Spółki Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety będą przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługi utworzonego konta
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań
 3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta
 4. sprzedaży produktów i usług
 5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 8. archiwizacji
 9. spełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety


Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski


Odbiorca danych osobowych Klientów i Użytkowników/ przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy działaniami realizowanymi w imieniu Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety
 2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 3. kancelariom prawnym, którym Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy zleciły np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom współpracującym ze Spółką Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety, które mogą zamieszczać własne pliki cookie, listę podmiotów współpracujących znajduje się na stronie: www.agrohandel.com.pl
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa


Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

 1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celu:
 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom
 • statystycznym i archiwizacyjnym
 1. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, ew. do czasu wniesienia przez Użytkownika lub Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody
 2. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji
 3. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych

 

Prawa Klienta i Użytkownika

 1. żądanie dostępu do danych osobowych ich dotyczących
 2. sprostowanie danych
 3. żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcie danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
 6. przeniesienie danych osobowych


Klient i użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Spółka Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować danej osoby. Zatem jeśli Klient lub Użytkownik chciałby skorzystać z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu identyfikacji.


Konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.


 

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW MARKI NEW HOLLAND
Spółki "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety
 
Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
Spółka "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
 
Spółka "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.
 
1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
 1. zgodność z prawem
 2. rzetelność i przejrzystość
 3. ograniczenie celu
 4. minimalizacja danych
 5. ograniczenie przechowywania
 
2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
 
Administrator i forma kontaktu
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy.
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez:
 • „Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety winna być kierowana na adres: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261, lub też na adres mailowy: handlowy@agrohandel.com.pl, z dopiskiem "DANE OSOBOWE".
 • „CNH Industrial Polska” sp. z o.o. winna być kierowana na adres: 09-407 Płock, ul. Otolińska 25, lub też na adres mailowy: iod@cnhind.com z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
 
Cel i podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów należących do Spółki „Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety będą przetwarzane w następujących celach:
 1. sprzedaży produktów i usług
 2. wysyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynku („Marketing”);
 3. wysyłanie danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).
 4. przekazywanie danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadanie na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;
 5. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań
 6. innych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. archiwizacji
 10. spełniania prawnych obowiązków ciążących na Spółce "Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety
 
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 
Odbiorca danych osobowych Klientów / przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy działaniami realizowanymi w imieniu Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety
 2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 3. kancelariom prawnym, którym Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy zleciły np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom współpracującym ze Spółką Agrohandel" S.J. A.Plecety, I.Plecety, w szczególności CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:
1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celu:
 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom
 • statystycznym i archiwizacyjnym
2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, ew. do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody
3. Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji
4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
 
Prawa Klienta
 1. żądanie dostępu do danych osobowych ich dotyczących
 2. sprostowanie danych
 3. żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcie danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
 6. przeniesienie danych osobowych
 
Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 
Konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 
Zmiany polityki prywatności
Spółka "Agrohandel" A.Plecety, I.Plecety S.J. zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Wykorzystywanie plików cookie


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji przeglądarki Klientów i Użytkowników podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Was interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Waszych potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie
 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie)
 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron
 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie)
 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik i Klient ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musi zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

 

Praktyczne uwagi
Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług agrohandel.com.pl, do których musisz się zalogować - wyloguj się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Twoich zasobów lub informacji.

Dane podane przez Ciebie podczas składania zamówienia znasz tylko Ty i agrohandel.com.pl. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Legnica, dnia 25-05-2018r.

Przejdź do strony głównej
 • ADAMA
 • AGRO-FARM W. KAŹMIERCZAK
 • BALMET JAN BALASIŃSKI
 • BARCLAY CHEMICALS
 • Bayer
 • BEDNAR FMT
 • BERNER POLSKA SP. Z O.O.
 • BIG
 • BIOSTYMA
 • BRITAINS
 • BRUDER
 • CAUSSADE
 • CHEMIROL
 • CIECH-SARZYNA
 • CLAAS
 • CNH Industrial
 • CNH POLSKA
 • CORTEVA
 • DEKALB
 • DOUBLE EAGLE
 • DOW AGROSCIENCES
 • EURALIS
 • FLEETGUARD
 • FUCHS OIL CORPORATION
 • GRANIT PARTS
 • HAPPY PEOPLE
 • INNVIGO
 • JAMARA
 • JOHN DEERE
 • KIDS GLOBE
 • KONGSKILDE
 • KUHN MASZYNY ROLNICZE
 • KVERNELAND
 • LEMKEN
 • MAISTO
 • MANULI EKOBAL
 • MARGO HENRYK ANTCZAK
 • MTZ
 • NEWRAY
 • NUFARM
 • PETRONAS LUBRICANTS
 • PIONEER
 • PRONAR SP. Z O.O.
 • RAGT Polska
 • RAPOOL
 • ROLLY TOYS
 • ROS
 • SHELL
 • SIKU
 • SIPMA SA
 • SPAREX-POLSKA SP. Z O.O.
 • STIHL
 • STROM EXPORT
 • SYNGENTA
 • SYNTHOS AGRO
 • TAMINCO
 • THOMAS GRUBER
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA SP. Z O.O.
 • UNIA-FAMAROL SP. Z O.O.
 • UNIVERSAL HOBBIES
 • VADERSTAD
 • Vigor
 • WAŚ SP.J.